Zurück

Neuer Vertriebsmitarbeiter für Polen

Piotr Jakubik – geboren in Warschau in Polen. Den Diplomkaufmann- und Doktortitel hat er an der Europa Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) erworben; zusätzlich war er Absolvent der Grand Écoles de Commerce de Reims (Reims Management School) in Frankreich. Spricht fließend polnisch, englisch, deutsch, französisch und russisch auf einem Grundniveau. Seit 2008 ist er beruflich in der Energiebranche der Ladetechnologien und –systeme tätig. Zu Beginn für den Luftfahrtbereich, dann Schiffsbereich und seit 2016 für Bergbaufahrzeuge sowie den EV-Bereich. Seit einigen Jahren führt Piotr Jakubik die Sales Company für die Cavotec AG in Polen.  

 

Piotr Jakubik – urodzony w Warszawie w Polsce, tytuły magistra ekonomii oraz stopień naukowy doktora uzyskał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą; dodatkowo ukończył prywatną Grand  Écoles de Commerce de Reims (Reims Managemet School) we Francji. Posługuje się biegle językami polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim, język rosyjski na poziomie podstawowym. Od 2008 roku zawodowo czynny w branży energetyki zasilania, na początku dla samolotów, z czasem dla statków, oraz od 2016 dla maszyn górniczych oraz pojazdów z napędem elektrycznym. Od kilku lat Piotr Jakubik prowadzi Sales Company dla Cavotec AG w Polsce.